Contributie

Contributieregeling 2016-2017

De contributie wordt betaald per zwemseizoen van augustus/september tot en met juni/juli.  De contributie bestaat uit twee delen: de basiscontributie/verenigingscontributie (voor alle leden gelijk) en de afdelingstoeslag (afhankelijk van de afdeling waar je zwemt).

Betaling van de contributie geschiedt per automatische incasso. De leden kunnen kiezen voor betaling ineens (de korting bedraagt dan € 5,00), of betaling in 3 termijnen. De basiscontributie/verenigingscontributie wordt op de eerste factuur van het seizoen in rekening gebracht. De afdelingstoeslag en eventuele toeslag voor 2 of meerdere trainingen kan in 3 termijnen worden betaald.

Wanneer een lid geen toestemming geeft voor automatische incasso, dan berekent RBT '98 administratiekosten ter hoogte van € 5,00 per jaar.

Inschrijfgeld

Eénmalig

 

€ 7,50

Basiscontributie/verenigingscontributie

Alle leden

 

€ 50,00

Korting bij ineens betalen van de volledige contributie

Bij aanvang seizoen

 

€ 5,00

 

Afdelingstoeslagen:

 

 

 

Reddingsbrigade

1 training per week

Inclusief afdracht Reddingsbrigade Nederland

Exclusief examengeld, € 6,00

€ 84,00

 

 

 

 

Zwem-ABC

1 zwemles per week

Exclusief examengeld, € 6,00

€ 90,00

 

 

 

 

Onderwatersport

1 training per week

 

€ 96,00

 

Lidmaatschap NOB

Wordt in rekening gebracht

 

 

Wedstrijdgelden

Wordt in rekening gebracht

 

 

 

 

 

Toeslagen meerdere trainingen (ongeacht de afdeling)

2e training per week

 

€ 57,00

3e en elke volgende training per week

 

€ 30,00

 

Contributieperioden

Het zwemseizoen is verdeeld in 3 contributieperioden:

Periode 1: (augustus) - september - oktober - november (opzeggen voor de eerste les of training van het nieuwe seizoen)

Periode 2: december - januari - februari - maart (opzeggen voor 1 december)

Periode 3: april - mei - juni - (juli) (opzeggen voor 1 april).

 

Opzegging van het lidmaatschap

Het verzoek tot opzegging van het lidmaatschap dient per e-mail te worden gezonden aan het secretariaat (info@rbt98.nl), voor aanvang van het nieuwe seizoen of van de nieuwe contributieperiode (zie hierboven).

 

Ziekte

Indien een lid meer dan 15 aaneengesloten trainingsweken om gezondheidsredenen niet kan deelnemen aan activiteiten, kan, op verzoek, restitutie van de contributie worden verleend van ten hoogste 50% van de betaalde afdelingstoeslag, dit ter goedkeuring van het bestuur.

 

Instromen/uitstromen tijdens het seizoen

Leden die tijdens het seizoen instromen, betalen een aangepast bedrag. Leden ontvangen hiervoor een factuur. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend geschieden vóór het begin van een nieuwe betalingsperiode. Het lidmaatschap kan pas worden opgezegd, wanneer de verschuldigde contributie voldaan is.

Restitutie van de afdelingstoeslag is mogelijk wanneer leden gedurende het zwemseizoen hun lidmaatschap opzeggen. De restitutie van de afdelingstoeslag geschiedt per gehele periode, en uitsluitend op verzoek van lid (schriftelijk of per e-mail). 

 

Betalingstermijn

De betalingstermijn is 28 dagen. Bij de derde aanmaning worden administratiekosten berekend ten bedrage van € 5,00. Wanneer niet voldaan is aan de betalingsverplichting, vervalt het recht op het volgen van lessen/trainingen en het deelnemen aan activiteiten.

 

Vrijwilligers

Leden die zich op vrijwillige basis inzetten voor de vereniging, en die niet deelnemen aan lessen/trainingen, zijn vrijgesteld van contributiebetaling.

 

Rustende leden

Leden die niet zwemmen (d.w.z. niet deelnemen aan lessen/trainingen en/of een baantje zwemmen) en ook geen vrijwilliger zijn, betalen de basiscontributie/verenigingscontributie.

 

NOB-contributie

De volledige contributie wordt gefactureerd. Als de NOB-contributie door beëindiging van het lidmaatschap van RBT '98 niet behoeft te worden betaald of geheel of gedeeltelijk wordt gerestitueerd, dan zal RBT '98 dit bedrag op verzoek van het desbetreffende lid restitueren aan het vertrekkende lid.

 

Lid van meerdere afdelingen

Leden die bij meerdere afdelingen zijn aangesloten, betalen één keer de basiscontributie/verenigingscontributie.

Vervolgens betaalt het lid de hoogste afdelingstoeslag (van de afdelingen waarvan hij lid is), plus één keer de toeslag voor een tweede training en vervolgens (als er meer wordt getraind) voor elke volgende training  de toeslag derde training.

 

Meedoenregeling

Maakt u gebruik van de Meedoenregeling van de gemeente Tilburg, dan hanteren wij het volgende stappenplan:

  1. U ontvangt per e-mail een factuur van RBT ’98.
  2. Wanneer U voor het betalen van de factuur gebruik wenst te maken van het budget uit de Meedoenregeling, dan stuurt U de factuur door aan penningmeester@rbt98.nl, met het verzoek om de factuur uit het budget van de Meedoenregeling te voldoen.
  3. RBT ’98 betaalt de factuur uit het budget van de Meedoenregeling, en geeft dit per mail door aan U. Wanneer het budget onvoldoende is, mailt RBT ’98 het resterende bedrag aan U. 
  4. Het resterende bedrag wordt door U overgemaakt op rekening van RBT ’98, onder vermelding van het factuurnummer.